LUCAS SCHOUTEN

In the spotlight, Lucas Schouten van Working Strategies. Lucas helpt bedrijven met het bepalen van hun strategie om te groeien, met focus op het sales kanaal.Praktisch betekent dat, dat hij helpt leads te genereren en te kwalificeren zodat de beperkte resources en middelen worden besteed aan die leads die de meeste kans maken om een opdracht te worden. Daarnaast schrijft hij aanbestedingen en helpt hij de klant deze te beoordelen. Sinds vorig jaar heeft hij zich gespecialiseerd in de nieuwe privacywetgeving, die per 25 mei 2018 is ingegaan. De AVG is voor alle bedrijven verplicht en het vraagt om een pragmatische aanpak om de AVG in een organisatie in te richten.

Wanneer en waarom heb jij besloten om een eigen bedrijf te starten?

”Ik wilde zien hoe het was om ”jezelf in de markt te zetten” zonder een grote en bekende firmanaam achter je te hebben staan. Kortom, uit de comfort zone komen.”

Lucas: ”Ergens in 2011 ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf. Ik heb mijn professionele kennis opgedaan bij grotere Corporate organisaties als BT en Gartner in de Sales. Dat is absoluut leuk om te doen maar op een gegeven moment wilde ik zelf meer mijn eigen agenda bepalen en ik wilde zien hoe het is om jezelf in te markt te zetten zonder een grote en bekende firmanaam achter je. Kortom, uit de comfort zone komen.”

Welke invloed heeft de AVG wet volgens jou op bedrijven?

”Die invloed is zeker groot en vereist een serieus nadenken over hoe je met persoonsgegevens omgaat en hoe je de rechten van betrokkenen goed beschermt. Aan de andere kant is AVG een Compliance wet. Dat betekent dat er zeker absolute regels bestaan maar die staan niet allemaal in beton gegoten. Bedrijven hebben een zekere mate van vrijheid hoe ze procesmatig die wetgeving invoeren. Er staan in de AVG veel verplichtingen maar hoe je dat in je eigen organisatie verwerkt, dat kan variëren. Belangrijk is dat je als bedrijf bewijsvoering kunt overleggen dat je Compliant bent.”

Wat zijn de grootste valkuilen voor ondernemers op gebied van AVG?

”Een valkuil is dat veel organisaties de AVG als een verplichte kost beschouwen en de directie het vervolgens in de maag splitst van de IT- of HR afdeling. Dat is het recept voor een falend beleid.”

”Er zijn verschillende valkuilen die ik vaak zie terugkomen in de praktijk. Maar een belangrijke is dat mensen als individuele burger het wel degelijk belangrijk vinden wat er met hun persoonsgegevens gebeurt maar zodra diezelfde mensen op hun werk zijn, ze de AVG soms als lastig ervaren of er helemaal niet mee bezig zijn. Het gaat hier primair om de individuele vrijheid en recht op intimiteit van de betrokkenen. Dat moet je willen regelen, voor jezelf maar zeker ook voor anderen. Dus het is van groot belang dat de hoogste leiding binnen een bedrijf de AVG omarmt en er een bewustwordingsproces op gang komt en blijft, die support biedt voor de organisatie om dit goed te regelen. Een andere valkuil is dat je ziet dat veel organisaties de AVG als een verplichte kost beschouwen en de directie splitst het in de maag van de IT of HR-afdeling. Dat is het recept voor een falend beleid.”

Waarom is de AVG wet tegenwoordig zo belangrijk?

”Het is onzin als mensen roepen ” Ik heb toch niets te verbergen” het gaat om het expliciete recht van ieder mens. Jouw geheimen gaat niemand iets aan.”

”We hadden voor de AVG al een wet. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Door de digitalisering van onze samenlevering en de procesvoering voldeed die wet niet meer. Steeds meer worden door tal van digitale diensten persoonsgegevens verzamelt, bewerkt en (internationaal) gedeeld en opgeslagen. Facebook is natuurlijk een sprekend voorbeeld, helaas ook in negatieve zin. Persoonsgegevens zijn dus enorm belangrijk voor organisaties om hun gepersonaliseerde diensten op af te stemmen.  Die stelselmatige gedragsmonitoring van klanten of individuen geeft bedrijven een machtig middel in hand. Daar moet dus een gedegen bescherming in zijn verankerd zodat de betrokkenen beschermd zijn tegen misbruik. Het is onzin als mensen roepen ” Ik heb toch niets te verbergen” het gaat om het expliciete recht van ieder mens. Je moet je ”geheimen” kunnen koesteren, dat gaat niemand wat aan. De AVG is een Uniforme Europese krachtsinspanning geweest die succesvol is afgerond. In heel Europa gelden dezelfde regels. Die staat volledig in het teken om de persoonsgegevens van ons allemaal goed te beschermen en te beveiligen. Dat is echt iets om als Europees burger trots op te zijn.”

Wat vind jij het leukste aan jouw vak?

”De verandering van omgeving/klant en het type organisatie. Ook al lijkt een vraag hetzelfde, ieder bedrijf geeft daar een andere invulling aan. Ik kan nog zo hard willen dat firma Janssen een privacy team formeert maar als ze dat niet kunnen of willen, moet ik toch iets verzinnen wat wel werkt in die organisatie om ze Compliant te krijgen. Dat zijn vaak unieke uitdagingen en dat houd mij scherp en gemotiveerd.”

Wat zijn jouw toekomstplannen voor Working Strategies?

”Ik zoek het vooral in samenwerkingen met partners om effectiever en efficiënter uit te breiden. Proberen het naar een hoger plan te krijgen om meer klanten met relevante diensten te kunnen helpen. Een voorbeeld is de AVG. Veel organisaties werken met databeveiliging, meerdere bedrijven hebben een ISO 27001 certificaat voor hun informatiebeveiliging. Die bedrijven werken ook veelal met een Data Governance Model. Informatiebeveiliging is bekend en resoneert binnen de meeste bedrijven. Persoonsgegevens (waar de AVG van toepassing is) zijn natuurlijk een onderdeel van de Data binnen een bedrijf maar men ziet vaak de AVG van een andere orde en prioriteit. Het zou mooi zijn om een model te ontwikkelen waarbij die twee domeinen in elkaar kunnen worden geschoven.

Als je bedrijven of particulieren 1 tip zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?

”Vooral, nu beginnen! En dan niet uit de angst op een controle van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de angst voor een boete. Juist beginnen omdat op heel korte termijn bedrijven met een goede beveiliging van persoonsgegevens een concurrentievoordeel hebben. Meer klanten en organisaties zullen als conditie stellen dat de leverancier of subcontractor AVG Compliant is.”

Volg ons op LinkedIn!